Dagelijks Woord

Meer over Informatie

Kerkenraad

Het bestuur van de gemeente ligt in de dienende leiding van de kerkenraad. De kerkenraad bestaat uit de predikant, de ouderlingen en diakenen.

Predikant

Ds. K. Klopstra
Chopinstraat 2
2992 EG Barendrecht
tel. 06-40582805

Ouderlingen

  • A. van der Ham (scriba)
  • W. Kok

 

Diakenen

  • G. van Herwijnen
  • M. Kleppe

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit