Dagelijks Woord

Meer over Informatie

Diaconie

Diaconaat is een belangrijke taak van de kerkelijke gemeente. In Handelingen 6 lezen we al over de verkiezing van de eerste diakenen door de apostelen. Zo hebben we ook als gemeente de taak te voorzien in armoede binnen onze gemeente, maar ook daar buiten. De diaconie geeft hier structuur aan en gaat de gemeente hierin voor. Zo ondersteunt de diaconie zowel met raad en daad, als op financieel gebied de naaste o.a. in zaken als directe persoonlijke financiële nood in eigen gemeente, zendingswerk, evangelisatiewerk en ondersteuning van stichtingen en goede doelen. De financiële middelen worden verkregen middels collecten tijdens de kerkdiensten en giften vanuit de gemeente.

De diaconie heeft een ANBI-status

Het rekeningnummer van de diaconie is NL34INGB0004696633 ten name van ‘Diaconie Hersteld Hervormde gemeente Leerdam - Oosterwijk’.

De diakenen binnen onze gemeente zijn de heer M. Kleppe en de heer G. van Herwijnen.

Voor vragen en / of opmerkingen kunt u contact opnemen middels het contactformulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit