Dagelijks Woord

Meer over Informatie

Giften fiscaal aftrekbaar

Periodieke gift

Voor de fiscale aftrek van ‘gewone’ giften geldt een minimum- en een maximumbedrag. Voor periodieke giften geldt geen minimumbedrag. Vanaf 1 januari 2023 geldt wel een maximumbedrag van € 250.000 per jaar. Een periodieke gift is tot dit bedrag volledig aftrekbaar!
Per 1 januari 2014 is de verplichting van een notariële akte bij een periodieke gift vervallen. De periodieke gift is vanaf die datum ook geldig als deze wordt vastgelegd in een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen de schenker en de ANBI-instelling. Het jaarlijks toegezegde bedrag kan hierna door de schenker jaarlijks overgemaakt worden. Desgewenst kan ook gekozen worden voor een machtiging waarmee de ANBI-instelling de periodieke gift (in termijnen) kan incasseren. Wel geldt als voorwaarde dat de overeenkomst een looptijd heeft van minimaal vijf jaar. De periodieke gift mag wel eindigen bij eerder overlijden of bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Alle voorwaarden voor de aftrekbaarheid van periodieke giften zijn te vinden op de website van de Belastingdienst. U kunt hier een schenkingsovereenkomst downloaden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit