Dagelijks Woord

Meer over Jeugdwerk

Zondagsschool

De zondagsschool is er voor kinderen tussen de 4-12 jaar. Iedere twee weken komen de kinderen uit de gemeente op zondag na de kerkdienst samen. Eerst eten en drinken we wat met elkaar. Tijdens het zondagsschooluur zingen en bidden we samen en luisteren we naar een Bijbelvertelling. Ook doen we een verwerking in de vorm van een puzzel of spel. Alle kinderen van harte welkom!

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit