Dagelijks Woord

Meer over Jeugdwerk

Vereniging 16-

Het jeugdwerk voor onze jongeren van 12-15 jaar is een samenwerking met de Christelijk Gereformeerde Kerk in Leerdam. De Jonge Jeugd Vereniging (JJV) ‘Samuël’ komt eens in de 14 dagen op vrijdagavond bij elkaar in het kerkgebouw van de CGK aan de Noordwal. De avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.15 uur. We staan tijdens een JJV avond stil bij een onderwerp aan de hand van Gods Woord. Het is ons verlangen dat onze jongeren rondom het open Woord van God de Heere Jezus (meer) mogen leren kennen. We beginnen de avond met het zingen van een psalm en gebed, er wordt door de leiding of één van de jongeren een inleiding gehouden over een onderwerp. Uiteraard kan een leidinggevende helpen bij het maken van een inleiding. Na de inleiding wordt er vaak in kleine groepjes uiteen gegaan om vragen te bespreken. Om 20.15 uur is er pauze waarin er gezellig gekletst en gelachen wordt. Vanaf 20.30 uur beginnen we met een spel dat roulerend door de jongeren wordt bedacht en georganiseerd. Om 21.15 uur sluiten we de avond af met het zingen van een lied en een dankgebed.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit